Uvjeti poslovanja

SADRŽAJ PONUDE (1)

ADRIA TOURS osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama na internetu, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl. ).

REZERVACIJE I UPLATE (2)

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici ADRIA TOURS-aPrilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 30%, a ostatak iznosa plaća se prvi dan boravka direktno u agenciji.

MaestroMaster CardVisa
MaestroVerified by VisaWSPay
BORAVIŠNA PRISTOJBA (3)

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 3,00 do 10,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godina plaćaju pola cijene, a djeca ispod 12. godina ne plačaju boravišnu pristojbu. Na izračunu za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe, odnosno informacija o tome da je boravišna pristojba uključena u cijeni usluge.

CIJENA SMJEŠTAJA (4)

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije (klima uređaj, korištenje perilice, krevetića za bebe, iznajmljivanje ležaljki ili bicike i sl.). Cijene smještaja objavljene su u EUR, a obračun se vrši u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. ADRIA TOURS zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili ugovor), pružatelj usluga ima pravo tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta, a prema važećem cjeniku.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA (5)

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

PRAVO ADRIA TOURS-a NA PROMJENE I OTKAZ (6)

ADRIA TOURS zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, ADRIA TOURS zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ (7)

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju otkaza: - gubi se plaćena kapara.
Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio ADRIA TOURS-u, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

OBVEZE ADRIA TOURS-a (8)

Dužnost ADRIA TOURS-a je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. ADRIA TOURS će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

OBVEZE GOSTA (9) 

Gost je dužan:
posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u državu potrebna viza,poštivati carinske i devizne propise države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga, prilikom dolaska na odredište, predati agenciji dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom). 

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA (10)

ADRIA TOURS ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

PRIGOVORI (11) 

Temeljem članka 6, st 3. zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu dostaviti  u pismenom obliku  ili elektronskim putem na e-mail: tibor-tours@ri.t-com.hr

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ADRIA TOURS. Gost je dužan surađivati s predstavnikom ADRIA TOURS-a i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, ADRIA TOURS nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

NAPOMENA (12)

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

Crikvenica, 29 Ožujak 2018